kamery dostępne od ręki

kamery wewnętrzne kamery zewnętrzne
Regulamin sklepu
Informacje ogólne
 
&1
 
Dokument ten, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z oferty Sklepu Internetowego FOScam dostępnego pod adresem www.foscam.pl, zwanego dalej Serwisem.
 
&2
 
Właścicielem Sklepu Internetowego FOScam jest firma: BT , ul Bażantów 14D/1 40-668 Katowice
 
&3
Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało to uprzednio uzgodnione z właścicielem FOScam
 
Powyższy Regulamin  nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.